معرفی

مشخصات فردی

مسعود سرپاک

نام - نام خانوادگی : مسعود   سرپاک

پست الکترونیکی : serpak@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : برق- الکترونیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : برق- قدرت
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی برق - قدرت
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : آلمان- اکراین : KPI

رشته و گرایش تحصیلی فوق دکتری : انرژی
دانشگاه اخذ مدرک فوق دکتری : آلمان- اکراین : KPI

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برق

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی - گروه برق - قدرت

مرتبه علمی : مربی

پایه : 11

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1375-06-01

مسعود سرپاک
مسعود سرپاک

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی - گروه برق - قدرت
مرتبه علمی :
    مربی
^